Proje Geliştirme, Ortaklık ve Bütçe

Aşağıda Türkiye’de Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı için tamamlanan bilgilendirme ve proje hazırlama faaliyetlerine ait dokümanları bulabilirsiniz. Bu etkinlikler Yönetim Otoritesi, Ulusal Otoriteler ve TESIM tarafından birlikte düzenlenmiştir, birçok farklı dokümanı içermektedir..

Her bir faaliyet için, katılımcıların kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmaya yönelikhazırlanmış sunumu yapılmış ya da katılımcılara direkt olarak verilmiş bir katılımcı dosyası bulacaksınız. Bu dokümanlar Türkçe ya da İngilizce/Türkçe çift dillidir.

Eğer hazırlanmış ise, ek bilgiler barındıran; eğitmenin eğitime hazırlanmak için kullandığı dokümanları da (metodoloji, sunum notları, değerlendirme formları vb.) içeren bir eğitmen dosyası da bulabileceksiniz. Eğer bir eğitim gerçekleştirmek istiyorsanız, bu dokümanları faydalı bulabilirsiniz. Eğitimci Programı sadece İngilizce dilindedir, diğer dokümanlar ise Türkçe ya da Türkçe/İngilizce çift-dillidir. TESIM uzmanlarının da düzenleyeceğiniz eğitimlere destek olabileceğini unutmayın. Eğer bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız İngilizce ya da Fransızca olarak adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
info@tesim-cbc.eu