სასწავლო მასალები პროექტის განხორციელების შესახებ ხელმისაწვდომი იქნება 2018 წელს. გთხოვთ მოგვიანებით ხელახლა გვეწვიოთ!